News

První krční obratel - ATLAS

NA ATLASU SPOČÍVÁ NEJEN HLAVA... a pokud se nenachází ve své přirozené pozici, může to být příčinou celé řady potíží


Atlas je první krční obratel (C1).

Je nazýván podle obra z řecké mytologie (atlas-ατλας), který za trest musel na svých ramenou nosit nebeskou klenbu. Podobně je atlas nosičem hlavy.

Společně s týlní kostí atlas tvoří HLAVOVÝ KLOUB - kloubní spojení mezi lebkou a páteří. Tato oblast je významná pro komunikaci nervových impulzů a cévního průtoku mezi hlavou a tělem.

ATLAS, spolu s druhým krčním obratlem, axisem (osa), udržuje lebku (4-6 kg) ve správné vertikální poloze a tím předchází destruktivním následkům na celý pohybový aparát, a to i po úrazech.

Atlas tak hraje významnou roli v symetrickém řízení celého těla, a to včetně držení těla.

OBLAST ATLASU je rozhodující pro správnou funkci mozku, celého organizmu a pro řízení pohybové soustavy. A tím pro naši fyzickou i psychickou rovnováhu.

Fakta o atlasu


Rozsáhlý klinický výzkum potvrdil, že PRVNÍ KRČNÍ OBRATEL (C1) JE U VŠECH LIDÍ VÍCE ČI MÉNĚ V NESPRÁVNÉ ROTAČNÍ POLOZE.

Tato nesprávná pozice atlasu je již od narození.

Nesprávná pozice atlasu je příčinou různorodých potíží fyzického, psychického i mentálního rázu, disharmonie a bolesti.

Špatná pozice atlasu se může v průběhu života dále zhoršit, typicky během úrazů, jako je Whiplash Injury, pády, sportovní zranění anebo různé manipulace se šíjí a páteří, a tím působit ještě větší potíže.

Nesprávná pozice atlasu vede k trvalému tlaku na okolní tkáně, svaly a šlachy, hlavové nervy a další nervové dráhy. To vede k narušení funkce, podráždění, zánětu, dysregulaci a vzniku symptomů, např. bolesti.

Současně může dojít ke zúžení vertebrálních artérií, krční tepny a řady dalších krevních i lymfatických cév.

V závislosti na úhlu vychýlení a rotace atlasu může dokonce dojít ke zúžení lebečního otvoru, podráždění mozkových plen i míchy a narušení toku mozkomíšního moku.

Atlas a mechanická rovnováha těla


Nesprávná pozice atlasu také narušuje mechanickou rovnováhu těla a symetrické řízení páteře a pohybového systému včetně čelistí.

Špatná pozice atlasu tak nevyhnutelně vede k ŘĚTĚZOVÝM REAKCÍM na celé kostře a svalovém aparátu a vzniku kompenzačních změn - "ZKROUCENÍ TĚLA" - čímž dochází k nerovnováze a dysfunkcím od hlavy až po chodidla, bolestem šíje, zad, kloubů, špatnému držení těla apod. Jedna polovina těla pracuje jinak než druhá.

Nesprávná pozice atlasu je jedním z NEJHLUBŠÍCH MECHANICKÝCH BLOKŮ v těle s negativním vlivem jak lokálně na okolní tkáně, tak na celý organizmus včetně ovlivnění funkce mozku.


SYMPTOMY, které jsou důsledkem nesprávné pozice prvního krčního obratle, se mohou objevit kdekoli v těle, na úrovni očí, uší, čelistí, páteře, kloubů, nervů, oběhového systému, rovnovážného ústrojí či vnitřních orgánů (např. trávení) apod.


Příkladem toho, jaké následky má nesprávná pozice atlasu na změny držení těla, je ŠIKMÉ POSTAVENÍ PÁNVE s rozdílnou délkou dolních končetin a přetížením bederní páteře.

Atlas ve správné pozici- optimalizuje nervovou komunikaci a cévní tok mezi hlavou a tělem;


- přispívá k symetrickému řízení těla a koriguje centrum gravitace lebky, čímž předchází negativním mechanickým i funkčním dopadům na páteř a pohybový aparát, včetně držení těla;


- vede ke zlepšení fyzické i mentální kapacity;


- správná pozice atlasu předchází, redukuje i eliminuje mnoho nepříznivých vlivů na naše zdraví a podporuje SAMOLÉČEBNÝ PROCES.


Metoda AtlasPROfilax® ke korekci pozice atlasu, PRECIZNĚ, NATRVALO a PŘI JEDINÉM SEZENÍ.

Metoda AtlasPROfilax® ke korekci pozice atlasu, PRECIZNĚ, NATRVALO a PŘI JEDINÉM SEZENÍ