News

Fakta o atlasu


Atlas je první krční obratel (C1). Je nazýván podle mytologického obra, který na svých ramenou nesl nebeskou klenbu. Analogicky je atlas nosičem hlavy.

Společně s týlní kostí atlas tvoří párové kloubní spojení mezi lebkou a páteří. Tato oblast je významná i pro komunikaci nervových impulzů a cévního průtoku mezi hlavou a tělem. Je také místem hluboké propriocepce (polohocit).

ATLAS udržuje lebku (4-6 kg) ve správné vertikální poloze a tím předchází škodlivým následkům na pohybový aparát, a to i po úrazech. Spolu s druhým krčním obratlem (axis), a žvýkacím aparátem, atlas tvoří funkční jednotku, která hraje klíčovou roli v řízení pohybového aparátu. Oblast atlasu má vliv na funkci mozku i celého organizmu, a tím na naši fyzickou i duševní rovnováhu.

Pozice atlasu


Dlouholetý výzkum potvrdil, že atlas je prakticky u všech lidí v nesprávné pozici, s větším či menším stupněm vychýlení. Nesprávná pozice atlasu je vrozená. V průběhu života se může dále zhoršit, např. během úrazů, jako je Whiplash Injury, pády, sportovní zranění anebo manipulace se šíjí a páteří.

Vychýlený atlas může způsobovat trvalý tlak na okolní tkáně, hlavové nervy a další nervové dráhy či cévy, a chronické přetížení svalů, šlach a kloubů. To vede k dráždění, zánětu, i narušení funkce, a tím vzniku symptomů (např. bolesti, poruchy citlivosti apod.). Dlouhodobě mohou vznikat i strukturální změny.

V závislosti na stupni rotačního úhlu vychýlení může atlas způsobovat zúžení lebečního otvoru, kudy prochází mícha a protéká mozkomíšní mok.

Správná pozice atlasu podporuje


* správnou konfiguraci a funkci pohybové soustavy;
* správné držení těla;
* optimální fyzický i mentální výkon;
* regeneraci těla a autokorekci obratlů, a to i po úrazech;
* lepší nervovou komunikaci a cévní průtok mezi hlavou a tělem;
* správné řízení organismu jako celku.

Mechanická rovnováha těla


Atlas zodpovídá za závěs, rovnováhu a ovládání lidské kostry.

Vychýlený atlas narušuje mechanickou rovnováhu těla. Jelikož je naše tělo jeden funkční celek, nesprávná pozice atlasu se zákonitě přenáší na další části páteře a pohybového aparátu.

Dochází k řetězení na kostře a svalově-šlachovém aparátu a vzniku kompenzačních změn (v 3D smyslu), a to včetně čelistního aparátu. Může dojít k nerovnováze a dysfunkcím od hlavy až po chodidla, i ke strukturálním změnám z chronického přetěžování.

Symptomatické potíže se mohou projevit kdekoliv v těle: bolesti a zatuhnutí v šíji, bolesti zad, závratě, výhřez plotének, bolesti kloubů, migrény, apod.

Příkladem toho, jaké následky má nesprávná pozice atlasu na držení těla, je šikmé postavení pánve a rozdílná délka končetin s přetížením bederní páteře.