News

Metoda AtlasPROfilax®


Metoda AtlasPROfilax® je masážní technika, specielně vyvinutá ke korekci nesprávné pozice prvního krčního obratle. Fundamentálně se liší od ostatních metod ošetřujících zónu hlavového kloubu.

Ošetření atlasu vyžaduje jedno sezení a jeho součástí nejsou žádné prudké pohyby, "křupání", nebo trakce.

Technika spočívá v tlakově-vibračním působení v oblasti hlubokých šíjových svalů (subokcipitální oblast), čímž je atlasu umožněno, aby se umístil do své optimální pozice pod lebkou. Provádí se již více než dvacet let jediným patentovaným přístrojem (Atlasvib®). Atlas se tak navrací do své přírodou předurčené polohy.

Ošetření

Individuální přístup

1. návštěva (45 min)


Pohovor a diagnostika
* vyplnění zdravotního dotazníku a pohovor ohledně zdravotního stavu
* vysvětlení principu metody
* určení pozice atlasu dle protokolu AtlasPROfilax®
* vyšetření / posouzení stavu pohybového aparátu, vzhledem k chybné pozici atlasu (biomechanické testy před a po)

Vlastní ošetření atlasu
Samotný zákrok trvá 3-5 minut a provádí se vsedě. Jeho intenzita a délka se upravuje v závislosti na věku a konstituci, s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. Nejsou známá rizika aplikace a celá procedura je velmi dobře tolerována. Před zákrokem nejsou nutná speciální opatření.

2. návštěva (30 min)


Kontrolní vyšetření pozice atlasu po 3-4 týdnech je určené pro zhodnocení výsledků korekce atlasu a doporučení na podporu regenerace organismu po zákroku. Zahrnuje poradenství s důrazem na doporučení v oblasti krční páteře a pohybového aparátu, a dále v oblasti životního stylu a pohybu.

Po ošetření

Jakmile atlas zaujme své přirozené stabilní místo, nemůže se již znovu vychýlit.

Z anatomicko-mechanických důvodů v oblasti hlavových kloubů je výsledek ošetření trvalý. Tím se mohou aktivovat a dlouhodobě uplatňovat vrozené samoléčebné mechanismy, a tak pomáhat organismu k nastolení fyzické i duševní rovnováhy.

Tělo začne pracovat více symetricky a bude se snažit překonat existující chybnou situaci na pohybovém systému, a to v souladu s biomechanickými a biologickými zákony organismu. Nervový a pohybový systém pracují směrem k lepšímu držení těla a tělesné symetrii, lepšímu celkovému napětí, pohyblivosti a stabilitě. Ke zlepšení celkové kondice a zdravotního stavu může přispět i současné zlepšení cirkulace.

Reakce


Jako součást samoregeneračního procesu se mohou po ošetření objevit reakce, které závisí zejména na zdravotním stavu a na závažnosti a délce trvání předchozích potíží.

Adaptační procesy po ošetření mohou trvat několik dní, týdnů až měsíců. Tyto reakce se mohou projevit jako přechodná únava, změny nálad, napětí či diskomfort na šíji a páteři (adaptace svalového a vazového aparátu), a to na přechodnou dobu. Jsou znakem toho, že se tělo snaží překonat staré potíže a kompenzace.

Regenerace a prevence


I přesto, že se některé výsledky terapie objevují okamžitě (typicky v držení těla či zlepšení rotací hlavy do stran), může trvat i 1-2 roky než se změny ustálí. Rozsah a hloubka benefitů závisí mimo jiné na povaze a trvání potíží i na životním stylu. Je důležité naslouchat svému tělu a podpořit ho pravidelnými masážemi šíje a zad, koupelemi, pohybovými aktivitami a zdravými životními návyky. Další terapie a léčby mohou být po zákroku účinnější.

Prevence


Metoda AtlasPROfilax® přispívá ke zdraví a lepší celkové kondici korekcí atlasu. V prvé řadě je však elementárním preventivním opatřením, které je vhodné aplikovat co nejdříve. Zvláště u dětí je vhodné pro zdravější vývoj.