News

Metoda AtlasPROfilax®


Průlomová švýcarská technika Reného-C. Schümperliho, kterou vyvinul specielně ke korekci nesprávné pozice prvního krčního obratle, se provádí již více než dvacet let jediným patentovaným přístrojem.

PROCEDURA VYŽADUJE POUZE JEDNO SEZENÍ a JEJÍ SOUČÁSTÍ NEJSOU ŽÁDNÉ PRUDKÉ POHYBY, MANIPULACE, TRAKCE ani "KŘUPÁNÍ".

Technologie spočívá v precizní tlakově-vibrační masáži na šíjových svalech a navrací atlas do jeho původní správné pozice mezi lebkou a páteří.

Je to jediná možnost, jak ovlivnit obratel atlas neinvazivně, tzn. bez chirurgického zásahu, a během pár minut a bezpečně ho vrátit do jeho přirozené stabilní polohy, aniž by došlo k narušení čehokoli v těle.

Korekce pozice atlasu, JEDNOU, PRECIZNĚ a NATRVALO


Před ošetřením se provádí přesné určení pozice atlasu vzhledem k týlní kosti speciálním vyšetřením.

Zákrok trvá pár minut a provádí se vsedě. Jeho intenzita a délka závisí na věku a konstituci jedince.

Nejsou známá rizika aplikace a celá procedura je jemná a velice dobře tolerována.

Před zákrokem ani po zákroku nejsou nutná žádná speciální opatření.


UPOZORNĚNÍ: Procedura AtlasPROfilax® se provádí bezpečně pouze certifikovanými specialisty (tzv. Atlasprof®s) přísně vyškolenými na švýcarské Akademii AtlasPROfilax®. Pouze oni jsou způsobilí a schopní metodu správně a precizně aplikovat. Jejich jmenný seznam je uveden na oficiálních webových stránkách. Naši specialisté každoročně procházejí kontrolami kvality zákroku s prodloužením oprávnění k provozování metody.

Po zákroku

Jakmile atlas zaujme své přirozené stabilní místo pod lebkou, nemůže se již znovu vymknout.

Z anatomicko-mechanických důvodů je výsledek ošetření trvalý.

Tím se mohou dlouhodobě aktivovat a uplatňovat vrozené samoléčebné mechanismy, které byly vychýleným atlasem potlačovány, a tak pomáhat organismu k fyzické, duševní i mentální rovnováze.

Tělo začne pracovat více symetricky a bude se snažit překonat existující chybnou situaci na muskuloskeletálním systému v souladu s biomechanickými a biologickými zákony organismu.

Nervový a pohybový systém pracují uvolněněji a směrem k lepšímu držení těla i lepšímu celkovému napětí a stabilitě.

Se současně lépe fungujícím cévním systémem mozku i těla se může zlepšit celková kondice i zdravotní stav.

Regenerace po zákroku


Regenerační a adaptační procesy po ošetření mohou trvat několik dní, týdnů, měsíců, někdy i let. Tyto reakce se mohou projevit jako přechodná únava, změny nálad, napětí či diskomfort na šíji a páteři (adaptace svalového a vazového aparátu), a to na přechodnou dobu. Jsou znakem toho, že se tělo snaží vyhojit a překonat staré potíže.

I přesto, že některé výsledky terapie se objevují okamžitě (typicky v držení těla či zlepšení rotací hlavy do stran), průměrná doba nutná pro ustálení změn jsou 1-2 roky. Rozsah a hloubka benefitů závisí mimo jiné na povaze a trvání potíží a na životním stylu.

Je důležité naslouchat svému tělu a následně podpořit organismus pravidelnými masážemi šíje a zad, koupelemi, detoxikací, cvičením a zdravými životními návyky, či fyzioterapií. Další terapie a léčby jsou po zákroku zpravidla účinnější.Prevence


Metoda AtlasPROfilax® přispívá ke zdraví a celkové kondici korekcí atlasu.

V prvé řadě je však elementárním preventivním opatřením, které je třeba aplikovat co nejdříve. Zvláště u dětí je velmi vhodná pro jejich zdravější vývoj.VIDEO O METODĚ