News

Metoda AtlasPROfilax®


Metoda AtlasPROfilax® je masážní technika, která byla vyvinutá specielně ke korekci nesprávné pozice prvního krčního obratle. Provádí se již více než dvacet let jediným patentovaným přístrojem.

Korekce atlasu vyžaduje jedno sezení a její součástí nejsou žádné prudké pohyby, manipulace ani trakce.

Technologie spočívá v precizní tlakově-vibrační masáži na šíjových svalech tak, aby se umožnilo atlasu umístit se do jeho původní správné pozice pod lebkou.

Je to jediná možnost, jak ovlivnit obratel atlas neinvazivně, a během pár minut ho bezpečně vrátit do jeho přirozené stabilní polohy.

OšetřeníPřed ošetřením se provádí:

* vyplnění zdravotního dotazníku a pohovor;
* přesné určení pozice atlasu vzhledem k týlní kosti speciálním vyšetřením.

Samotný zákrok trvá pár minut (3-5 min) a provádí se vsedě. Jeho intenzita a délka závisí na věku a konstituci, a přihlíží se i ke zdravotnímu stavu každého jedince. Nejsou známá rizika aplikace a celá procedura je velice dobře tolerována.

Před zákrokem ani po zákroku nejsou nutná žádná větší speciální opatření.

Cena


Dospělí: 5 500 Kč/220 eur
Děti do 16 let: 3 500 Kč/140 eur

Upozornění


Ošetření AtlasPROfilax® se provádí bezpečně pouze certifikovanými specialisty (tzv. Atlasprof®s) přísně vyškolenými na švýcarské Akademii AtlasPROfilax®. Pouze oni jsou způsobilí a schopní metodu správně aplikovat. Jejich jmenný seznam je uveden na oficiálních webových stránkách. Specialisté pravidelně procházejí kontrolami kvality zákroku k prodloužením oprávnění k provozování metody.

Po ošetření

Jakmile atlas zaujme své přirozené stabilní místo, nemůže se již znovu vychýlit.


Z anatomicko-mechanických důvodů je výsledek ošetření trvalý.

Tím se mohou aktivovat a dlouhodobě uplatňovat vrozené samoléčebné mechanismy, které byly vychýleným atlasem rušeny, a tak pomáhat organismu k nastolení fyzické i duševní rovnováhy.

Tělo začne pracovat více symetricky a bude se snažit překonat existující chybnou situaci v pohybovém systému, v souladu s biomechanickými a biologickými zákony organismu.

Nervový a pohybový systém pracují směrem k lepšímu držení těla a tělesné symetrii, lepšímu celkovému napětí, pohyblivosti a stabilitě. Současné zlepšení cirkulace také přispívá ke zlepšení celkové kondice i zdravotního stavu.


Reakce


Jako součást samoregeneračního procesu se mohou po ošetření objevit reakce, které závisí zejména na zdravotním stavu a na závažnosti a délce trvání předchozích fyzických i psychických potíží.

Adaptační procesy po ošetření mohou trvat několik dní, týdnů, měsíců, někdy i let. Tyto reakce se mohou projevit jako přechodná únava, změny nálad, napětí či diskomfort na šíji a páteři (adaptace svalového a vazového aparátu), a to na přechodnou dobu. Jsou znakem toho, že se tělo snaží vyhojit a překonat staré potíže a kompenzace.

Regenerace a prevence


I přesto, že se některé výsledky terapie objevují okamžitě (typicky v držení těla či zlepšení rotací hlavy do stran), může trvat i 2 roky než se změny ustálí. Rozsah a hloubka benefitů závisí mimo jiné na povaze a trvání potíží i na životním stylu.

Je důležité naslouchat svému tělu a podpořit ho pravidelnými masážemi šíje a zad, koupelemi, pohybovými aktivitami a zdravými životními návyky. Další terapie a léčby mohou být po zákroku účinnější.


Prevence


Metoda AtlasPROfilax® přispívá ke zdraví a lepší celkové kondici korekcí atlasu. V prvé řadě je však elementárním preventivním opatřením, které je vhodné aplikovat co nejdříve. Zvláště u dětí je velmi vhodné pro zdravější vývoj.

Čím dříve se korekce atlasu provede, tím méně bude tělo vychýleným atlasem ovlivněno. Tím snadněji i rychleji může v těle proběhnout obnovovací proces.