News

FAQ - často kladené otázky


AtlasPROfilax®1. Co je AtlasPROfilax®?


Jedná se o inovativní způsob nápravy pozice prvního krčního obratle - ATLASU, a s tím souvisejících potíží a bolestí.

V celosvětové praxi se potvrzuje, že vychýlení atlasu postihuje celou populaci, již od narození. Bezprecedentní radiologický výzkum v Německu (CT/MRI) potvrdil, že 98 % pacientů má rotační vychýlení atlasu.

Metoda AtlasPROfilax® je neinvazivní technika. která umožňuje navrácení atlasu do jeho správné anatomické pozice, a to neuromuskulární masáží za pomoci přístroje v oblasti krátkých šíjových svalů. Většinou stačí jedna aplikace. I přesto, že metoda byla vyvinuta mimo klasickou medicínu a fyzioterapii, je důležitým objevem v oblasti zdraví, a je součástí duchovního vlastnictví.2. Jak se určí, že je atlas v chybné pozici?


Může být pociťován nepříjemný tlak či bolest pod lebkou, bolesti a omezení při otáčení hlavy do stran a/nebo při záklonu, diskomfort podél páteře, nestabilita, apod. Nemusí být přítomny žádné výraznější subjektivní příznaky, přesto jsou ve většině nalézány přinejmenším funkční odchylky na pohybovém aparátu. Po korekci atlasu se pravidelně funkční stav pohybového aparátu zlepší.

Díky vlastní unikátní metodologii nevyžadujeme další vyšetření, pozici atlasu určíme v ordinaci. Vyšetření zahrnuje i palpační vyšetření atlasu. Naše diagnostika je přesná a ušetří od zbytečné radiační zátěže. Efektivita a spolehlivost postupu byla doplněna radiologickou studií.3. Je třeba před ošetřením provést Rentgen krční páteře?


I přesto, že se atlas na rentgenových snímcích zobrazí, nelze přesně vyhodnotit jeho pozici. To většinou platí i v případě CT a magnetické rezonance. Je to zřejmě i jeden z důvodů, proč se oblasti atlasu běžně nevěnuje větší pozornost.

Radiologická vyšetření jsou přínosná pro vyhodnocení stavu páteře (včetně následků vychýleného atlasu). Pokud je máte k dispozici, je užitečné je přinést s sebou, v elektronické formě a/nebo popis. Je možné je zaslat i předem na: info@atlasprofilax.net.4. Je metoda AtlasPROfilax® bezpečná?


Ošetření probíhá na úrovni svalů, nedochází k manipulaci nebo kontaktu s obratlem. Atlasu se pouze umožní zaujmout své přirozené stabilní místo. Vzhledem k tomu, že je metoda precizní, nehrozí posun obratle do jiné chybné pozice.

Metoda je proto bezpečná a výsledek ošetření trvalý; více než 20-ti letá celosvětová praxe je toho důkazem.5. Pro koho je metoda vhodná?


Metoda je preventivní i terapeutické opatření. Po korekci atlasu přestane působit rušivý vliv nejen na páteř a pohybový aparát (řetězové reakce). Proto mohou klienti zaznamenat zlepšení stavu i lepší celkový pocit i přesto, že před zákrokem neměli výraznější potíže.

Korekci pozice atlasu je možné podstoupit ve všech věkových kategoriích, u dětí je vhodná pro harmoničtější vývoj. Náprava atlasu může zpomalovat vznik strukturální (trvalých) změn, např. urychlené opotřebení plotének apod.6. Kolik návštěv je třeba absolvovat?


První návštěva (45 min) zahrnuje posouzení stavu vzhledem k vychýlenému atlasu. Dále obsahuje informativní pohovor o metodě a možných reakcích i benefitech, vyšetření k určení polohy atlasu, a vlastní ošetření.

Druhá návštěva (30 min) je kontrolní a je doporučena za 3-4 týdny. Zahrnuje vyhodnocení výsledků po korekci atlasu a doporučení za účelem podpory a regenerace organismu.

Další (třetí) návštěva je možná dle potřeby.7. Jsou před anebo po zákroku nutná speciální opatření?


Na ošetření doporučujeme si pro sebe udělat (v rámci možností) čas a prostor, dostatečně se vyspat a vyhnout se dehydrataci. Není nutné omezovat fyzické aktivity.

Při jiných ošetřeních v oblasti krční páteře (masáž, fyzioterapie) je vhodné před i po zákroku udělat rozestup, ideálně alespoň 5 dní.

Po zákroku je vhodné na několik dní vynechat nadbytečnou fyzickou zátěž (sport, posilování), dále pak dle aktuálního stavu. Individuální doporučení jsou poskytována při první návštěvě.8. Jakou roli hrají svaly pro udržení pozice atlasu


Korekce atlasu je udržitelná (typicky trvalá) díky anatomicko-mechanickým poměrům v této oblasti. Pozice atlasu primárně nezávisí na svalovém aparátu, naopak, svaly a vazy se adaptují na pozici atlasu.

Vždy doporučujeme péči o pohybový aparát (fyzioterapii, osteopatii, chiropraxi, masáže, rehabilitační cvičení, dostatek pohybu) k podpoře optimální funkce, odstranění blokád, korekci držení těla a pohybových stereotypů.9. Jaké jsou kontraindikace?


Prakticky nejsou známé kontraindikace. Metoda neprovádíme u těhotných žen a v některých komplikovaných případech.10. Kvalita provedení zákroku


Metodu AtlasPROfilax® mohou a smí poskytovat pouze certifikovaní specialisté (tzv. Atlasprof®s) vyškolení na AtlasPROfilax Academy Switzerland®. Pouze oni jsou způsobilí a schopní metodu správně a bezpečně aplikovat. Jejich jmenný seznam je uveden na oficiálních webových stránkách (www.atlasprofilax.net, www.atlasprofilax.ch).

Specialisté procházejí pravidelnými kontrolami kvality zákroku k prodloužením oprávnění (licence), výhradně v souladu se standardy a etickým kodexem švýcarské Akademie.11. Jaká je cena?


Cena za obě návštěvy:

- EUROZÓNA
Dospělí 240 euro / děti a mladiství do 16 let 140 euro

- ČESKÁ REPUBLIKA
Dospělí 5 500 Kč / děti a mladiství do 16 let 3 500 Kč12. Jaký je rozdíl mezi fyzioterapií a metodou AtlasPROfilax?


Metoda je určena k anatomické korekci kloubního vztahu mezi lebkou a atlasem. Neřeší primárně funkční blokádu v hlavových kloubech, ani poruchu hybnosti v segmentu, dysbalanci ani dysfunkci. Tyto poruchy jsou většinou důsledkem nesprávné pozice atlasu, a po korekci se většinou upraví nebo zmírní. Správná anatomická pozice atlasu navíc proti vzniku těchto funkčních poruch působí preventivně.

Metoda AtlasPROfilax® se nedá nahradit fyzioterapií nebo chiropraxí, tyto postupy se však doplňují.