News

Vědecký výzkum


Německá radiologická studie s MRI (magnetická rezonance) ukázala, že 98 % populace má první krční obratel v nesprávné rotační poloze a že metoda AtlasPROfilax® tuto nesprávnou pozici atlasu odstraňuje.

Metoda AtlasPROfilax® byla studována a její účinnost potvrzena v Institutu diagnostické a intervenční radiologie v Mülheimu v Německu.

V první části studie, která trvala 5 let a v níž bylo vyšetřeno 114 pacientů různých věkových skupin, byla zjištěna prakticky u všech ROTAČNÍ DISLOKACE ATLASU vzhledem ke kloubním ploškám týlní kosti, které na sebe vzájemně správně nenaléhaly.

Po provedení zákroku metodou AtlasPROfilax® došlo u všech - 100% - k navrácení hlavového kloubu do anatomicky správné polohy, která navíc dlouhodobě přetrvávala.

Nebyl zjištěn žádný negativní efekt během ani po zákroku.Další informace o vědeckém výzkumu mohou být poskytnuty pouze na vyžádání, na e-mailu: info@atlasprofilax.net. Prosím, uveďte Vaše osobní údaje.