News

Pozice prvního krčního obratle

JE VÁŠ ATLAS VE SPRÁVNÉ POZICI ANEBO NENÍ?


Správná diagnostika pozice atlasu vzhledem k týlní kosti (hlavový kloub) je vyšetřením, které zcela přesně ukáže, zda-li je atlas vymknutý nebo ne.


SPRÁVNÁ POZICE ATLASU znamená, že kloubní jamky atlasu správně naléhají na hrboly (kondyly) týlní kosti. Atlas se tak nachází ve své centrální, horizontální pozici. Je zajištěn maximální průměr lebečního otvoru.


Pokud je ATLAS V NESPRÁVNÉ ROTAČNÍ POZICI, jeho kloubní jamky správně nenaléhají na hrboly týlní kosti po obou stranách týlního otvoru. Zároveň dochází k dislokaci mezi prvním a druhým obratlem (axis), který společně s hlavovým kloubem tvoří provázanou funkční jednotku.

AtlasPROfilax® C1 DIAGNOSTIKA

UNIKÁTNÍ VYŠETŘENÍ K PŘESNÉ LOKALIZACI POLOHY PRVNÍHO KRČNÍHO OBRATLE

Určení pozice atlasu je souborem několika aspektů, které od sebe nelze oddělit:

1/ Anamnéza - těžký porod, úrazy, stres, symptomy apod.

2/ KLINICKÉ VYŠETŘENÍ (využívající reakce svalových řetězců) je KLÍČOVÉ a provádí ho pouze certifikovaní lékaři, tzv. Atlasprof®

3/ Palpace C1 (processi transversi) - klinická zkušenost je klíčová (AtlasPROfilax® specialisté)

4/ Zobrazovací techniky 2D / 3D

- 2D - samotný RTG (rentgenový snímek) není dostačující k určení pozice atlasu ! Nezobrazuje hlavový kloub, pouze nepřímé známky.
- 3D - ve vědeckém výzkumu; pomocný v klinické praxi (CT ani MRI nejsou nutné k určení diagnózy)